Gå till sidans innehåll

Att förbereda sig inför en hjärntumöroperation

Förbered dig väl före operationen. Läs instruktionerna som du fick vid besöket före operationen noggrant och i god tid före operationen.

Om du är rädd eller nervös inför operationen är det värt att diskutera detta under besöket före operationen. Spänning och rädsla är normala känslor i samband med detta. Att prata och diskutera frågan med vårdpersonalen kan lindra ångesten och vårdpersonalen kan ta hänsyn till det i din vård.

Operationsdagens tidtabell ändras ofta på grund av akuta ingrepp eller avbokningar. Av den anledningen kallas alla patienter som ska opereras till sjukhuset tidigt på morgonen, eftersom operationstiderna kan ändras snabbt. Vanligtvis startar operationerna antingen på morgonen eller mitt på dagen. Ibland orsakar brådskande akuta operationer ändringar i operationstidtabellen, och din operation kan också behöva skjutas upp av denna anledning. Man försöker dock undvika detta så långt det går och operationen skjuts vanligtvis upp till de närmaste veckorna.

Om du plötsligt blir sjuk före den planerade operationsdagen, till exempel med feber, svår snuva, hosta eller någon annan inflammatorisk sjukdom, ska du omedelbart kontakta din vårdenhet så att vi kan hitta en annan patient som kan ta din plats, eftersom vi måste skjuta upp din operation på grund av din plötsliga sjukdom.

Uppdaterad 3.8.2021