Gå till sidans innehåll

Uppföljning på avdelning av patient med hjärnskada

På vårdavdelningen tar man hand om den grundläggande vården och stödjer patienten i självständiga aktiviteter.

Återhämtningen är mycket individuell – den påverkas av patientens skador, grundkondition och övriga sjukdomar. Man kan fortfarande uppleva huvudvärk, illamående, trötthet, sömnighet eller förvirring.

På vårdavdelningen är målet att patienten så snabbt som möjligt ska återgå till den normala livsrytmen. Patienten börjar försiktigt röra sig på avdelningen under överinseende av personalen. Om skadan till exempel har lett till svaghet i extremiteterna i ena sidan är det viktigt att använda hjälpmedel på rätt sätt. Yrsel kan också uppstå efter en hjärnskada, i vilket fall rörelsehjälpmedel också bör användas. Det är viktigt att vänja kroppen vid upprätt läge, eftersom långvarigt sängliggande fördröjer återhämtningen. I de tidiga stadierna tröttar rörelserna ofta ut patienten och det är ofta en balansgång mellan tillräcklig vila och rörelse.

Det är också viktigt med mentalt stöd efter en hjärnskada. Avdelningens personal diskuterar gärna återhämtningsrelaterade frågor. Det är möjligt att få guider om hjärnskador från avdelningen. I många fall kan den hjärnskadade inte ta till sig den information som ges i ett tidigt skede, vilket framhäver hur viktigt det är att diskutera med anhöriga.

Efter utskrivningen uppkommer det ofta många frågor och då kan det vara bra att kontakta avdelningen eller diskutera sakerna med läkaren på efterkontrollen.

Anhörigas stöd är viktigt efter en hjärnskada. Besöken av anhöriga förbättrar tidsuppfattningen, skapar en känsla av trygghet för patienten och aktiverar hjärnan. Att prata om vardagliga saker lugnar ofta patienterna, en närståendes beröring ger trygghet och besöken ger dagen innehåll. Om anhöriga vill vara mer delaktiga i sin närståendes vård är det bra att diskutera med personalen hur detta ska gå till. Det är viktigt att anhöriga orkar och under en lång rehabiliteringsperiod är det också viktigt att anhöriga tar sina egna resurser i beaktande. Ladda ner den utskrivbara versionen av guiden för närstående från följande länk:

Återhämtningen efter en hjärnskada fortsätter i hemmet, på det lokala sjukhuset eller på en rehabiliteringsenhet. Patienten som skrivs ut är fortfarande en konvalescent och det är viktigt att de anhörigas stöd fortsätter i hemmet.

Uppdaterad 24.1.2024