Gå till sidans innehåll

Lindring av störningar i urinblåsans funktion vid MS

Störningar i urinblåsans funktion vid MS lindras genom muskelvårdsträning och ibland medicinskt. Hjälpmedel som underlättar vardagen.

Vid MS kan en störning i urinblåsans funktion framkomma både som svårigheter att hålla tätt och att tömma blåsan. När man undersöker urineringsproblemen utesluter man en bakterieinfektion med ett urinprov. För att kartlägga störningar i urinblåsans eller tarmens funktion kan det vara bra att föra en symtomdagbok.

Trängningsinkontinens

Vid trängningsinkontinens är blåsmuskeln överaktiv och behovet att gå på toaletten förekommer ofta. När behovet uppstår är det ofta bråttom till toaletten. Symtomen kan lindras genom att träna blåsan och med läkemedel. I svårare fall kan man ta hjälp av injektioner som lugnar överaktiviteten hos urinblåsans tömningsmuskel. Då ges botulinumtoxin eller sakral neuromodulation.

Urininkontinens

Urininkontinens kan behandlas med läkemedel. Det finns många olika alternativ. För besvärligare situationer finns inkontinensskydd och andra hjälpmedel. Du får hjälp med problem kring urinblåsans funktion och hjälpmedel på din egen hälsovårdscentral, av MS-sköterskan eller en uroterapeut. Symtomen kan eventuell också lindras genom regelbunden träning av bäckenbottenmusklerna.

Urinretention – ofullständig tömning av blåsan

Ibland är känslan av behov att gå på toaletten bristfällig i samband med MS. Tömningen av blåsan kan vara försvagad och därför kan man vara tvungen att gå flera gånger efter varandra på toaletten. Detta kan underlättas av schemalagda toalettbesök, till exempel med fyra timmars mellanrum och att man väntar lugnt sittande på toalettstolen tills blåsan är tömd. Mängden urin som finns kvar i urinblåsan omedelbart efter ett toalettbesök (så kallad residualurin) kan enkelt undersökas med ultraljud. Om undersökningen visar att det finns mer än en deciliter urin kvar i blåsan, bör urinblåsan tömmas regelbundet genom intermittent kateterisering för att förebygga utvidgning av urinblåsan och urinvägsinfektioner.

Ökat urineringsbehov nattetid

Om de nattliga toalettbesöken försämrar sömnkvaliteten kan det vara bra att överväga ett läkemedel som lugnar blåsan.

Uppdaterad 11.3.2022