Gå till sidans innehåll

Fastställa epilepsisyndrom

Personer med samma epilepsisyndrom har en gemensam anfallstyp eller kombination av anfallstyper, debutålder, elektroencefalogram, det vill säga EEG-fynd och prognos.

Vid epilepsisyndrom är symtomen i samband med epilepsi likartade hos olika patienter, oavsett orsaken till epilepsin. Din läkare kan använda informationen om epilepsisyndrom vid planeringen av behandlingen och vid bedömningen av prognosen. Epilepsisyndrom kan diagnostiseras hos mindre än en tredjedel av alla epilepsipatienter. Epilepsisyndrom omfattar juvenil myoklonisk epilepsi, juvenil absensepilepsi och Lennox-Gastauts syndrom.

Uppdaterad 11.1.2022