Gå till sidans innehåll

Information om riskfaktorer för demenssjukdomar

Levnadsvanorna kan anses vara de viktigaste riskfaktorerna, eftersom vi kan påverka dem, till skillnad från till exempel arvsmassan.

I framtiden, när vi bättre förstår mekanismerna bakom demenssjukdomar, kommer vi också att bättre kunna påverka uppkomsten och utvecklingen av demenssjukdomar. Man bör ingripa i riskfaktorerna för demenssjukdomar redan i ung ålder och under hela livet.

De viktigaste kända riskfaktorerna för demenssjukdom som vi kan påverka:

 • förhöjt blodtryck, särskilt från medelåldern och framåt

 • högt kolesterol, särskilt från medelåldern och framåt

 • diabetes

 • rökning

 • övervikt

 • en kost som innehåller mycket hårda fetter

 • låg fysisk aktivitet

 • riklig alkoholkonsumtion.

Levnadsvanorna som skyddar mot demenssjukdomar:

 • en hälsosam kost (t.ex. omega-3-fettsyror, fisk och antioxidanter)

 • social aktivitet

 • regelbunden motion

 • användning av hjärnan (t.ex. studier, kontinuerligt lärande, aktiviteter och hobbyer som kräver hjärnans ansträngning och koncentration)

Att minska riskfaktorerna och öka skyddsfaktorerna kan minska risken för att utveckla demenssjukdom. Eftersom samma faktorer också påverkar risken för många andra sjukdomar kan det ha en stor inverkan på din hälsa att ta itu med dem.

Många sjukdomar kan påverka minnet

Det finns också många sjukdomar som kan försämra minnet och hjärnans förmåga att bearbeta information, även om de inte orsakar en demenssjukdom. MS, epilepsi, hjärnskador, obehandlad sömnapné, hjärtsvikt, depression eller smärta kan orsaka störningar i minnet och informationsbearbetningen. Minnesproblem, särskilt i arbetsför ålder, orsakas ofta av sömnbrist och mental belastning. Bästa möjliga behandling av ovanstående sjukdomar och tillstånd korrigerar ofta minnesproblemen.

Uppdaterad 23.1.2023