Gå till sidans innehåll

Humörförändringar efter en stroke

Hjärnan ansvarar för människans känsloupplevelser. En stroke kan påverka de hjärnområden som är viktiga för den känslomässiga regleringen.

Detta kan till exempel leda till att känsloupplevelser dämpas eller blir kraftigare, man får minskad tolerans eller börjar lätt gråta. Å andra sidan kan det uppkomma olämplig bekymmerslöshet och ibland svårigheter att tolka andras känslotillstånd eller sociala situationer. Mer information om förändringar i känslomässig och beteendemässig reglering finns här. 

En plötslig sjukdom kan vara en chock 

Att plötsligt drabbas av en stroke är ofta skrämmande och upprörande för både patienten och de närstående. Oavsett var skadan sitter kan den insjuknade uppleva känslor av sorg, nedstämdhet och ångest i olika skeden av återhämtningen. De är normala reaktioner på en allvarlig sjukdom och den förändrade livssituationen. Mer om känslomässig anpassning till en plötslig neurologisk sjukdom.

Uppdaterad 4.9.2023