Gå till sidans innehåll

Migrän

Migrän har ett brett spektrum av symtom. I värsta fall tvingar den ensidiga huvudvärken dig att vila, du känner dig illamående och ljus och ljud gör att du känner dig obekväm. Ibland är migrän bara en lindrig, störande huvudvärk och överkänslighet för yttre stimuli.

Migrän är en vanlig orsak till huvudvärk. En av tio personer drabbas av migrän i något skede av sitt liv. Migrän är klart vanligare hos kvinnor än hos män. Den börjar vanligen i ungdomen, men kan debutera i alla åldrar. Dess aktivitet kan variera under hela livet.

Vad är migrän?

  • Vanligtvis ensidig, måttlig eller svår

  • Förknippad med ljuskänslighet och ljudkänslighet och/eller illamående och i vissa fall kräkningar

  • Motion gör den värre och vila lindrar smärtan.

  • Vanligtvis varar smärtfasen mellan fyra timmar och tre dygn, ibland längre.

  • Symtomen och deras intensitet varierar från person till person.

  • Vissa personer upplever övergående ömhet i hårbotten och stelhet i nacken i samband med huvudvärken.

  • Före ett migränanfall kan det förekomma föregripande symtom, såsom trötthet, gäspningar, sug efter viss mat, frossa etc. När migränvärken har gått över kan det förekomma efterverkningar som humörsvängningar, nedstämdhet, hyperaktivitet, trötthet.

Vid migrän med aura föregås smärtan av en aura eller ett föregripande symtom, som kan vara en synrubbning med sicksack-mönster, en tilltagande domning i ena sidan av ansiktet eller en övre extremitet, muskelsvaghet, yrsel eller talsvårigheter. Aurasymtomet börjar och slutar vanligtvis gradvis och varar från 5 minuter till högst en timme. När aurasymtomet har gått om börjar huvudvärken vanligtvis inom en timme, men huvudvärken kan också utebli helt.

Vid migrän utan aura börjar migränvärken direkt utan några aurasymtom. Ibland förekommer varierande ljuspunkter i synfältet under hela migränen. Detta är dock vanligtvis förknippat med migränen och ljuskänslighet och är inte ett egentligt aurasymtom.

Samma person kan ha migrän med aura och utan aura.

Migränsymtomen är vanligtvis sporadiska, men om du har huvudvärk mer än 15 dagar i månaden och migränvärk under minst åtta av dessa kallas det kronisk migrän. Kronisk huvudvärk kan också orsakas av riklig användning av smärtstillande läkemedel eller triptaner. En huvudvärksdagbok kan användas för att kontrollera om du använder smärtstillande läkemedel eller triptaner för ofta (högst nio dagar per månad rekommenderas). Om så är fallet lönar det sig att påbörja förebyggande medicinering mot migrän och minska användningen av smärtstillande läkemedel och triptaner. Ibland behövs en plan för att påbörja avvänjning från smärtstillande läkemedel. Om anfallsläkemedel inte används för ofta mot huvudvärk, men migränen är besvärande, lönar det sig även då att börja ta förebyggande läkemedel och föra huvudvärksdagbok över terapiresponsen. Vid kronisk migrän kan icke-farmakologiska behandlingsalternativ och livsstilsförändringar också hjälpa till att hantera huvudvärken.

Orsaken till migrän är inte helt känd. Vissa ärftliga faktorer kan utsätta för migrän. När migränen bryter ut aktiveras hypotalamus i mitten av hjärnan och den femte hjärnnervskärnan i hjärnstammen. Dess utgående fibrer aktiveras och utsöndrar neurotransmittorer och inflammatoriska faktorer på ytan av hjärnhinnorna och de stora blodkärlen. Smärtnervbanan aktiveras och sänder ett budskap till de smärtkänsliga centrumen i hjärnan. Blodkärlen på hjärnans yta drar ihop sig och utvidgas, men då har huvudvärken redan börjat.

Faktorer som utlöser migrän kallas för triggers. De är individuella för varje person, men i allmänhet är de värsta utlösande faktorerna stress och, för kvinnor, menstruation. Andra utlösande faktorer är t.ex. starkt ljus, alkohol, vissa livsmedel eller kryddor, för lite eller för lång sömn, för långa måltidsintervaller och väderomslag. Dessa faktorer är mycket individuella och det lönar sig att lära sig att känna igen sina egna migränutlösande faktorer. Ibland är det inte möjligt att undvika utlösande faktorer, men en hälsosam och regelbunden livsstil kan hjälpa till att undvika många triggers och därmed hjälpa till att hantera migränen.

Uppdaterad 3.2.2022