Gå till sidans innehåll

Tips för göra hemmet till en trygg plats för en demenssjuk person

Möjligheten för en person med en demenssjukdom att bo hemma så länge som möjligt kan stödjas av hjälpmedel och genom att ändra hemmiljön.

En känsla av kontroll över våra egna liv är viktig för oss alla. Att bo i sitt eget hem stöder denna känsla.

Tips för göra hemmet till en trygg plats

 • Färgkontraster kan göra det lättare att uppfatta och hjälpa dig att klara dig hemma. Till exempel gör en stark, kontrasterande färg på en stol- eller toalettsitsring det lättare att både se sitsen och att sitta på den.

 • Belysningen är viktig för att stödja dygnsrytmen, eftersom Finlands ljusa somrar och mörka vintrar stör den naturliga dygnsrytmen. På sommaren kan mörkläggningsgardiner göra det lättare att somna, och under de mörkare vintermånaderna är det värt att vara uppmärksam på inomhusbelysningen.

 • Demenssjukdomar kan vara förknippade med balans- och koordinationsproblem som orsakar fallolyckor. Olika hjälpmedel gör hemmet säkrare.

 • Stödhandtag kan installeras i hemmet för att underlätta förflyttning.

 • Tillgänglighet är viktigt. Möbler bör flyttas så att rutterna är tydliga. Se till att t.ex. elledningar eller mattor inte utgör någon snubbelrisk.

 • Genom att markera trappstegen med distinkta lister eller glidlister blir det lättare att se trappstegen. Det är också en bra idé att ha ledstänger på båda sidor av trappan som sticker ut från väggen eller andra omgivningar.

 • En stor kalender, där alla utgifter och besök tydligt kan markeras, hjälper till att tydliggöra scheman. Den kan lämnas på en synlig plats där den alltid förvaras.

 • Tydliga och synliga skyltar hjälper patienten att hitta viktiga rum som toalett, badrum och kök.

 • Mat ska förvaras i sina egna förpackningar eller så ska innehållet i lådan vara tydligt märkt på sidan av burken. Genom att ange tillagningsdatum och sista förbrukningsdag på en dekal på lådan eller förpackningen kan man identifiera livsmedel vars bäst före datum håller på väg att gå ut.

 • Det är bra att se till att den sjuke alltid har med sig nycklar, mobiltelefon och någon form av identitetsbevis. Du kan lägga kontaktuppgifterna till en närstående i fickan på den insjuknade eller på någon annan lämplig plats.

 • Häng nycklarna på en spik innanför ytterdörren eller sätt upp en minneslapp på dörren.

 • I tamburen ska du bara ha en begränsad mängd ytterkläder och låta någon närstående ta ett foto av dem. Vid ett försvinnande är det lättare att ge kännetecken när man kan se vilka kläder som inte ligger på sin plats i tamburen.

 • Om patienten tappar bort sig, undvik att skylla och skälla på den demenssjuka personen i efterhand.

Uppdaterad 23.1.2023