Gå till sidans innehåll

Varningssignaler vid huvudvärk – när uppsöka läkare?

Kan huvudvärk orsakas av en allvarlig sjukdom, såsom en hjärntumör eller hjärnblödning? Ibland måste man uppsöka läkare snabbt: bekanta dig med varningstecknen vid huvudvärk.

Huvudvärkssymtom som kräver omedelbar läkarvård

  • Mycket svår eller explosiv, ”livets värsta” huvudvärk

  • Följande symtom i samband med huvudvärk: medvetslöshet, kraftig sömnighet, kramper, ensidigt förlamningssymtom, dubbelseende, svår yrsel, hängande mungipa, svårigheter att producera tal eller en ny typ av smärta som börjar vid ansträngning

  • Feber, snabbt försämrat allmäntillstånd eller kraftig nackstelhet i samband med huvudvärk

Situationer där huvudvärken bör bedömas snarast, dvs. inom de närmaste dagarna

  • En ny typ av svår huvudvärk som börjar under graviditet eller amning

  • Om du får en ny huvudvärk lönar det sig också att med låg tröskel fråga om råd om du tar blodförtunnande läkemedel eller cytostatika, eller om huvudvärken föregås av en huvudskada.

  • Huvudvärk som förvärras dag efter dag är en anledning att söka läkarvård

Migränpatienter har ofta övergående symtom i samband med huvudvärken, såsom synrubbningar med sicksack-mönster, ensidiga domningar, sluddrigt tal och tankestörningar. En migränpatient känner igen dessa återkommande symtom och det finns vanligtvis ingen anledning att söka läkarvård för dessa bekanta symtom.

Uppdaterad 9.1.2022