Gå till sidans innehåll

Risken för demenssjukdomar är individuell

En demenssjukdom orsakas vanligtvis av en samling riskfaktorer.

I något skede i livet undrar många av oss över vår egen risk att drabbas av demenssjukdom. Det kan komma upp när man tänker på åldrande, när en närstående utvecklar en demenssjukdom eller när det egna minnet eller tankeförmågan sviktar.

Det finns många sjukdomar som skadar minnet, och varje demenssjukdom har flera riskfaktorer. En ökad risk innebär inte att du kommer att utveckla en demenssjukdom, utan att du är mer benägen att utveckla den än om du inte har några riskfaktorer. En demenssjukdom utvecklas under flera år eller till och med årtionden, så det finns tid att ta itu med riskerna. Om du oroar dig för demens är det en bra idé att ta dig tid att lära dig mer om det.

De vanligaste progressiva demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, blodkärlsrelaterad demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal demens. Ett försämrat minne kan också orsakas av en kombination av ovanstående, i vilket fall det kallas blanddemens. Om minnet och hjärnans förmåga att bearbeta information bara är något nedsatt, nedsättningen inte påverkar vardagen och demenssjukdom inte kan diagnostiseras, kallas tillståndet mild kognitiv nedsättning. Mycket är redan känt om alla dessa sjukdomar, men mycket är fortfarande oklart. Förutom bristen på kunskap försvåras förebyggandet av demenssjukdomar av det faktum att de skadar hjärnan redan innan symtomen uppträder. Som regel kan skador som redan har uppstått inte repareras, vilket är anledningen till att även personer utan symtom bör ta hand om sin hjärna.

Uppdaterad 23.1.2023