Gå till sidans innehåll

Reseersättning för personer med epilepsi

FPA ersätter en del av kostnaderna för en resa till den offentliga eller privata hälso- och sjukvården när resan beror på sjukdom.

FPA ersätter resekostnaderna på grund av sjukdom och rehabilitering. Ersättningen baseras i första hand på kollektivtrafikens kostnader. Självrisken för en enkelresa är 25 euro. Om du har betalat en självriskandel på 300 euro för resor under ett kalenderår, ersätter FPA de resor som överskrider självriskandelen till fullt belopp.

Uppdaterad 11.1.2022