Gå till sidans innehåll

Stöd när det gäller yrkesvalet för personer med epilepsi

Ungdomar kan ansöka om att studera på egen hand eller med stöd. Din uppfattning om dig själv som studerande är avgörande, men den kan också förändras.

Skräddarsydda lösningar för personer med epilepsi kan till exempel hittas genom ett läroavtal. Det finns olika inlärnings- och studietekniker som kan användas. Samma tekniker fungerar inte för alla. Om epilepsin är ett stort hinder för inlärningen och du hamnar i yrkesinriktad rehabilitering kan du studera på en specialläroanstalt. Om en ung person behöver stöd för att välja yrke och studieinriktning ansvarar den behandlande läkaren för att upprätta en yrkesinriktad rehabiliteringsplan. En studiehandledare, sjukskötare och socialarbetare på sjukhuset hjälper dig att börja studera, övergången till arbetslivet och karriärbyten. Du ska inte behöva fundera på egen hand, det finns stöd att få.

Uppdaterad 11.1.2022