Gå till sidans innehåll

Artikulationsstörning efter en stroke, det vill säga dysartri

En stroke kan orsaka svaghet i talmuskulaturen och svårigheter vid koordination av talrörelser och röst.

En artikulationsstörning, det vill säga dysartri innebär att talet är otydligt även om själva innehållet i talet är normalt. Förutom att talet är otydligt och långsamt kan även talrytmen förändras, vilket kan leda till att talet väller ut. Vid dysartri kan rösten vara mer dämpad än tidigare, eller det kan finnas färre fluktuationer i volymen. 

Att sänka talhastigheten och medvetet betona artikulationsrörelser gör ofta talet tydligare. 

Dysartri kan förknippas med sväljsvårigheter, det vill säga dysfagi, eftersom samma muskler i hög grad är involverade i talproduktionen och sväljningen. 

Uppdaterad 4.9.2023