Gå till sidans innehåll

Arvsanlagens och könets inverkan på risken för stroke

Risken för stroke är högre om det finns andra personer i familjen som har haft en. Risken ökar med åldern och varierar mellan olika befolkningsgrupper.

Risken att utveckla sjukdomen är större om du i närmaste släkten har rikligt med personer som har haft en stroke eller andra artärsjukdomar som till exempel kranskärlssjukdom. Det finns också sällsynta ärftliga sjukdomar som orsakar stroke. Dessa inkluderar CADASIL, MELAS och sicklecellanemi.

Finländare löper högre risk för stroke jämfört med till exempel människor i södra Europa. Riskerna för cirkulationsstörningar i hjärnan ökar med åldern. Män löper större risk än kvinnor att drabbas av en hjärninfarkt i åldersgruppen under 75 år, medan kvinnor löper större risk att drabbas av en hjärninfarkt i åldersgruppen över 85 år.

Uppdaterad 1.9.2023