Gå till sidans innehåll

Hjärnskador och körförmåga

Beroende på typ av skada och symtom kan en hjärnskada påverka din körförmåga.

Ett faktiskt körförbud kan inte tillsättas efter en mindre hjärnskada, men om så är fallet kommer det att vara för högst en månad. Efter en lindrig hjärnskada bör du undvika att köra bil om symtomen är så allvarliga att de kan försämra din körförmåga (till exempel yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter).

Efter en medelsvår hjärnskada är körförbudet minst tre månader och efter en svår hjärnskada minst sex månader. En neuropsykologisk undersökning kan krävas för att återfå körtillståndet.

Om följdtillståndet efter hjärnskadan är minst medelsvår kan ett körkort i grupp 2 inte återställas, det vill säga körning av tunga fordon och yrkeskörning är inte möjlig.

Uppdaterad 24.1.2024