Gå till sidans innehåll

Generaliserade epilepsianfall

Vid ett generaliserat anfall störs hjärnans elektriska aktivitet plötsligt och samtidigt i båda hjärnhalvorna.

Vid generaliserade anfall förekommer symtomen och EEG-fynden som samtidig aktivering av båda hjärnhalvorna eller i delarna av de båda hjärnhalvorna, det vill säga den möjliga krampen i extremiteterna är symmetrisk från anfallets början.

Anfall för vilka det inte finns tillräcklig information för att klassificera dem som fokala eller generaliserade anses vara av okänt ursprung. Anfallsklassificeringen bör i sådana fall bedömas på nytt med jämna mellanrum.

Uppdaterad 11.1.2022