Gå till sidans innehåll

Kartläggning av symtom och grundläggande information vid utredning av minnessvårigheter

Vid minnesundersökningarna kartläggs inte bara symtomen utan även hanteringen av vardagen, sjukdomar och medicinering samt rusmedelsanvändning.

Vid utredningen av minnessvårigheter samlar man in ett brett spektrum av information om personens symtom och andra frågor som är relevanta för sjukdomen. Dessa uppgifter efterfrågas både av patienten och av en närstående. Uppgifterna samlas in genom intervjuer och elektroniska frågeformulär eller frågeformulär i pappersform. Intervjuaren är vanligtvis först en sjukskötare och sedan läkaren. Intervjun kan äga rum på mottagningen, per telefon eller på distans. Patienter och deras anhöriga ska kunna kommunicera på sitt modersmål och behovet av en tolk ska nämnas när man bokar det första besöket.

Information som är viktig för utredningen av minnessvårigheter:

 • första observerade symtom

 • andra kognitiva symtom dvs. symtom i informationsbearbetningen

 • förändringar i beteende och humör

 • symtomens utvecklingshastighet och fortskridande

 • hantering av vardagen

 • prestationen i arbetet

 • riskfaktorer för demenssjukdomar

 • sjukdomar i nära släkten

 • andra symtom och sjukdomar

 • använda läkemedel

 • rusmedelsanvändning.

Information om viktförändringar (särskilt oavsiktlig viktminskning), sömnrytmen och sömnkvaliteten är också viktig. Sömnstrukturen förändras med åldern hos de flesta människor, men sömnstörningar kan också vara ett första symtom på demenssjukdom och har en inverkan på minnet och humöret. En förändrad dygnsrytm, sömnproblem och avbruten eller rastlös sömn är därför bra att ta upp under utredningarna.

Uppdaterad 23.1.2023