Gå till sidans innehåll

Information om hjärnskador

En hjärnskada är en störning i hjärnverksamheten eller en strukturell skada på hjärnan som orsakats av en olycka mot huvudet, till exempel ett slag, ihoppressning, en kraftig inbromsning eller ett föremål som penetrerar skallen.

Hjärnskakning är den vanligaste typen av hjärnskada. Den är lindrig och symptomen försvinner vanligtvis inom några dagar. De flesta har antingen själva upplevt en hjärnskakning eller haft att göra med en genom en närstående.

Varje år drabbas 15 000–20 000 personer av en hjärnskada i Finland. Hälften av alla hjärnskador inträffar bland ungdomar i åldern 15–34 år. De allra flesta av dessa (71–98 procent) är lindriga.

I Finland orsakas cirka 65 procent av de hjärnskador som behandlas på sjukhus av fall eller fall från höjd. En femtedel orsakas av trafikolyckor och omkring 5 procent av våldshändelser. Ungefär hälften av alla hjärnskador inträffar under alkoholpåverkan.

De flesta lindriga skador beror på ett fall eller att man har slagit huvudet, till exempel under en sportaktivitet. Men bara för att du får en smäll i huvudet betyder det inte att du har drabbats av en hjärnskada.

Man talar om en hjärnskada om ett eller flera av följande villkor uppfylls:

  1. Medvetslöshet i samband med huvudskadan

  2. Alla typer av minnesförlust som rör händelser omedelbart före eller efter skadan (posttraumatisk amnesi, PTA)

  3. Förändringar i den psykiska funktionsförmågan (till exempel förvirring, sömnighet, störning i tids- eller rumsuppfattning) i samband med skadan

  4. Neurologiska symtom, antingen övergående eller permanenta

Uppdaterad 24.1.2024