Gå till sidans innehåll

Uppkomsten av ventrombos

En blodpropp kan bildas i vilken ven som helst, även i hjärnan. Ventrombos hindrar blodet från att återvända till hjärtat och lungorna och orsakar lokala symtom i det område där blodproppen är belägen.

Kroppen behöver syre och näringsämnen för att fungera, och dessa transporteras till musklerna och organen via blodcirkulationen. Lungorna syresätter blodet. Hjärtats vänstra kammare pumpar detta syrerika blod via artärerna till alla delar av kroppen. Genom kapillärerna (artärernas tunnaste grenar) utbyts syre och näringsämnen mellan vävnaderna och blodet mot koldioxid och slaggprodukter. Slaggprodukterna avlägsnas från kroppen via urin och avföring. Koldioxidrikt, syrefritt blod återvänder via venerna tillbaka till hjärtats högra kammare och därifrån till lungkretsloppet. Lungorna avlägsnar koldioxid från kroppen och blodet tar åter upp syre från inandningsluften. Fungerande cirkulationsorgan är en förutsättning för att kroppen ska kunna fungera. 

Blodkoagulering 

En god blodcirkulation håller kroppen i gott skick. Om du får ett sår, det vill säga en liten ruptur i blodkärlets vägg, koagulerar blodet snabbt vid det stället. Koaguleringssystemet ser till att blodet koagulerar på rätt plats vid rätt tidpunkt, så att du inte förlorar för mycket blod. En sårskorpa, ett slags naturligt gips, bildas på såret och stänger såret tillfälligt. 

Ett fungerande cirkulationsorgan ser till att blodkoaglet bryts ned i tid och att ditt blod är tillräckligt tunt och flödar ordentligt. 

Ventrombos, det vill säga trombos 

Trombos är en blodpropp som orsakas av blodkoagel. När en blodpropp blockerar en ven kallas det ventrombos. Ventrombos uppträder oftast i de nedre extremiteterna, men kan också utvecklas i andra delar av kroppen, till exempel i armen, bäckenet eller hjärnan. En blodpropp skadar venerna eller artärerna och förhindrar blodcirkulationen. 

Uppdaterad 11.9.2023