Gå till sidans innehåll

Narkolepsi och ungdom

I takt med tonåren och att en ung person blir självständig står en unga person med narkolepsi inför nya utmaningar.

Exempelvis kräver studierna vid andra stadiet mer självständigt arbete och schemaplanering än grundskolan, vilket kan vara utmanande på grund av tröttheten som resulterar i kognitiva symtom.

Kompisrelationerna och byggandet av en egen ung identitet i dessa relationer är viktigt. Å andra sidan kan det kännas tungt att träffa vänner efter en skoldag. Den unga måste fundera på vilka saker han eller hon orkar göra. I detta livsskede kan den unga behöva fatta till och med svåra beslut om vad han/hon använder sina dagliga resurser till.

Lösningen för att klara av studierna kan vara en förlängd studietid, när studiedagarna är kortare och krafterna räcker även till annat. I detta fall kan en ung person under 20 år studera med rehabiliteringsstöd för unga och senare med professionell rehabiliteringspenning.

En ung vuxen börjar bättre förstå vikten av de tidigare nämnda läkemedelsfria behandlingarna i hans/hennes dagliga liv och får vid sidan av medicineringen, ofta hjälp att orka från dem.

Uppdaterad 25.1.2024