Gå till sidans innehåll

Epilepsi och värnplikt

Ett epileptiskt anfall eller nydiagnostiserad epilepsi leder vanligtvis till en tvåårig befrielse från militärtjänstgöring (tjänsteduglighetsklass E).

Om de epileptiska anfallen inte återkommer under två års uppföljning och medicinering är i bruk, kan en person med epilepsi sköta assisterande tjänstgöringsuppgifter, såsom stab- eller underhållsuppgifter (i tjänsteduglighetsklass B). En person med en längre historia av epilepsi kan också tillhöra tjänsteduglighetsklass B om neurologen anser att det är tillräckligt sannolikt att hen inte kommer att få epileptiska anfall under tjänstgöringen. Efter två års uppföljning ingår även ungdomar som haft ett enstaka epileptiskt anfall som inte lett till medicinering i samma tjänsteduglighetsklass. Personer med epilepsi är vanligtvis undantagna från arbetsuppgifter som kräver vakande.

I praktiken är det endast möjligt att delta i klass A, dvs. stridskrafterna, där du måste överleva i fält, om epilepsin (huvudsakligen vissa godartade barnepilepsier) anses vara fullständigt botad (patienten har varit symtomfri utan medicinering i minst 5 år). Även i detta fall är en person med epilepsi inte lämplig för vissa specifika uppdrag, såsom att vara pilot. Epilepsins bakomliggande sjukdom och eventuella andra symtom än anfall som förknippas med epilepsi beaktas också vid bedömningen av tjänstedugligheten.

Om epileptiska anfall inträffar under uppföljningen trots lämplig behandling, befrias personen från tjänstgöring i fredstid (tjänsteduglighetsklass C).

Uppdaterad 11.1.2022