Gå till sidans innehåll

Krishjälp för anhöriga till person som fått en hjärnskada

En närståendes plötsliga insjuknande kan orsaka olika känslor och en stark krisreaktion. Alla har ett unikt sätt att reagera på en situation och man kan inte förutse hur man reagerar.

Det är normalt att reagera starkt på en krissituation. Under de första dagarna uppkommer många slags efterreaktioner, fysisk smärta och illamående. Man kan känna starkt eller så tycks känslorna ha försvunnit helt och hållet. Ofta är det svårt att somna eller så blir sömnen oregelbunden och fylld av mardrömmar. Du kan hantera en traumatisk kris med stöd av närstående och vänner, men vid behov är det bra att söka hjälp utifrån.

Under det första dygnet efter en krissituation kan man få psykisk första hjälp av kommunala krisgrupper och kriscenter, den nationella kristelefonen och krismottagningen för Psykisk hälsa Finland rf:s kriscenter. Läkarna, sjukskötarna, socialarbetarna och sjukhusprästerna på din eller din närståendes vårdenhet gör också sitt bästa för att hjälpa till i en krissituation.

På webbplatsen för Psykisk Hälsa Finland rf kan du hitta telefonnummer för att hantera krissituationer på olika språk:

Uppdaterad 24.1.2024