Gå till sidans innehåll

Tombolysbehandling vid hjärninfarkt och mekanisk propputdragning via blodkärl (trombektomi)

I händelse av hjärninfarkt är målet att snabbt öppna det blodkärl som blockerats av blodkoagel med hjälp av trombolysbehandling eller mekanisk propputdragning via blodkärl (trombektomi).

Om orsaken till cirkulationsstörningen i hjärnan är en hjärninfarkt öppnas det blodkärl som blockerats av blodkoagel genom rekanalisering, det vill säga trombolysbehandling och/eller mekanisk propputdragning via blodkärl. Ju tidigare behandlingen kan påbörjas, desto effektivare är den. 

Före rekanaliseringen görs en datortomografi eller magnetundersökning av hjärnan för att utesluta en hjärnblödning och andra möjliga orsaker till symtomen. Beslutet om behandling fattas på individuell basis, med hänsyn till patientens symtom, fynden vid den bilddiagnostiska undersökningen av huvudet och risken för blödning. 

Trombolysbehandlingen utförs genom att ett propplösande läkemedel administreras i en ven. Den mekaniska propputragningen via blodkärl utförs med specialdesignade katetrar, vanligtvis via en ven i ljumsken. Ibland kräver ingreppet generell anestesi, det vill säga narkos. Ingreppet utförs av en interventionell radiolog och kräver specialutbildning. Det är därför den mekaniska propputdragningen via blodkärl endast utförs på universitetssjukhus. Efter rekanaliseringen följs patienten upp på stroke-enheten i 24 timmar, varefter en kontrollbild tas av hjärnan. 

Trombolysbehandling vid hjärninfarkt kan också administreras på sjukhus utan jourhavande neurolog. I detta fall diskuteras genomförandet av trombolysbehandlingen via telefon eller video med neurologen. HUS erbjuder till exempel en allmänt tillgänglig 24-timmars telestroke-tjänst i Finland. 

Om orsaken till hjärninfarkten är en propp i en stor halsartär eller hjärnartär kan ett intravenöst ingrepp (mekanisk rekanalisering, det vill säga trombektomi) användas för att försöka öppna den. Ingreppet utförs vanligtvis som ett tillägg till den intravenösa trombolysbehandlingen. Ibland kan mekanisk rekanalisering utföras även när trombolysbehandlingen är kontraindicerad, till exempel efter en operation. Ibland kräver ingreppet generell anestesi, det vill säga narkos. Ingreppet utförs av en interventionell radiolog och kräver specialutbildning. Det är därför mekanisk rekanalisering endast tillhandahålls på universitetssjukhus. 

Uppdaterad 4.9.2023