Gå till sidans innehåll

Praktiska råd till patient med hjärntumör inför mottagningsbesök

Det är ofta lugnande att åtminstone en gång reda ut vad sjukdomen innebär. Det är bra om en anhörig följer med på besöket.

En vag uppfattning eller ett antagande kan i längden bli en onödig stress i vardagen, som skulle kunna klargöras med några frågor. Det bör också noteras att hjärntumörer sällan är sådana att man kan ha nytta av bekantas ”sjukjournaler”, utan tvärtom.

Med tanke på sjukdomens mångfald och att behandlingarna har utvecklats, är det mycket osannolikt att ett liknande fall kommer att hittas i närheten. Det lönar sig alltid att skaffa information från vårdpersonal.

Numera söker man mycket information på internet. Om den information du får ger dig blandade känslor bör du rådfråga en expert.

Vad du bör fråga din läkare

 • Vilken typ av tumör har jag diagnostiserats med? (Be vid behov om en epikris eller annan kopia av din sjukjournal)

 • Hur brukar denna tumör bete sig?

 • Varför har denna behandling valts för mig?

 • Vad beror mina symtom på?

 • Vad är mitt läkemedel till för?

 • Vart vänder jag mig om jag börjar må sämre?

Förberedelser för läkarmottagningen

Här är några tips som kan hjälpa dig:

 • Bedöm ditt tillstånd i förväg: epileptiska anfall eller förnimmelser, nya eller förvärrade symtom. Det lönar sig också att diskutera saken med en närstående. En lista kan hjälpa dig att komma ihåg.

 • Ta med penna och papper, för det lönar sig att göra anteckningar under mottagningsbesöket, även om de är kortfattade.

 • Ta om möjligt med dig ”ett extra öronpar”, det vill säga en närstående.

 • Ta med recepten. Din läkare kan då vid behov snabbt se vilka läkemedel du använder.

 • Var noga med att rapportera eventuella problem med din läkemedelsbehandling, särskilt biverkningar.

Uppdaterad 3.8.2021