Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling vid fokal epilepsi

Vid fokal epilepsi rekommenderas oxkarbazepin, långverkande karbamazepin eller levetiracetam som förstahandsläkemedel.

Alternativa läkemedel är eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, lamotrigin, topiramat, zonisamid och valproat.

Användningen av valproat som förstahandsläkemedel vid fokal epilepsi begränsas av dess något svagare effekt vid enbart fokala icke-generaliserade anfall. För kvinnor i fertil ålder ska valproat dessutom inte användas för behandling av fokal epilepsi förutom om de övriga behandlingarna är ineffektiva eller inte tolereras. Användningen av topiramat som förstahandsläkemedel begränsas av dess negativa påverkan på minnet och informationsbearbetningen.

Förutom de läkemedel som nämns ovan kan brivaracetam, klobazam, perampanel, pregabalin eller tiagabine användas som tilläggsläkemedel vid fokal epilepsi. I särskilda situationer (till exempel vid överkänslighet eller när andra läkemedel är ineffektiva) kan fenytoin, fenobarbital eller vigabatrin användas. Fenytoin och fenobarbital har visat sig ha fler långvariga biverkningar än ovanstående läkemedel. Vid övervägande av vigabatrin måste risken för synfältsbortfall beaktas.

Uppdaterad 11.1.2022