Gå till sidans innehåll

Förebyggande av nya stroke

Efter en stroke är risken att drabbas av en ny stroke betydligt högre än hos resten av befolkningen: cirka 10 procent högre jämfört med den övriga befolkningen.

En god behandling av riskfaktorerna kan minska risken för återfall av stroke. En god behandling av riskfaktorerna innebär att ifall man konstaterat förhöjt blodtryck, förhöjda blodfettvärden eller förhöjt blodsocker behandlas dessa med eller utan läkemedel så att de återställs till det normala. I de flesta fall blir läkemedelsbehandlingarna livslånga. En hormonell substitutionsbehandling och p-piller avslutas också vanligtvis, eftersom de kan öka risken för blodproppar. 

Efter en hjärninfarkt eller TIA påbörjas behandling med en blodproppsförebyggande medicinering (ASA, det vill säga aspirin, dipyridamol eller klopidogrel) eller blodförtunnande läkemedel. 

Efter en hjärnblödning är en livslång och effektiv blodtrycksmedicinering mycket viktig. 

Efter en stroke rekommenderas årlig läkaruppföljning. Kontrollbesöken omfattar en genomgång av behandlingen av riskfaktorer och medicineringen, samt en bedömning av rehabiliteringsbehovet. 

Du kan själv påverka risken för nya stroke genom hälsosamma levnadsvanor: 

  • sluta röka (den enskilt viktigaste saken!)  

  • måttlig alkoholkonsumtion (högst 2 portioner/dag/man och 1 portion/dag/kvinnor)  

  • gå ner i vikt 5–10 procent om du är överviktig  

  • motionera minst 30 minuter varje dag  

  • ät mycket grönsaker, bär, frukt, fullkornsspannmål, fisk och bra fetter och lite mättade fetter och salt. 

Uppdaterad 17.3.2023