Gå till sidans innehåll

Risk för utvecklingsstörningar vid epilepsi

Barn till epilepsipatienter löper 2–3 gånger större risk att drabbas av utvecklingsstörningar än barn till friska mödrar. Trots det är över 90 procent av barnen till mammor med epilepsi helt friska.

Risken för utvecklingsstörningar ökas av utvecklingsstörningar i släkten, samtidig användning av flera läkemedel och höga doser av epilepsiläkemedel samt det använda epilepsiläkemedlet.

Utvecklingsstörningar kan vara

  • fördröjd tillväxt hos fostret

  • strukturella (olika grader av hjärtfel, läpp- och gomspalt, lindriga njurfel eller onormala ansikts- och extremitetsdrag)

  • funktionella störningar (i den kognitiva utvecklingen, t.ex. talfördröjning, inlärningssvårigheter eller störningar med psykosocial coping)

Risken för neuralrörsdefekter är högre i epilepsipatienters graviditeter. Det rekommenderas därför att folsyratillskott på 0,4 mg/dygn påbörjas minst två månader innan preventivmedlet avslutas.

Om det har förekommit en tidigare graviditet med neuralrörsdefekt, rekommenderas ett folsyratillskott med dosen 4 mg/dygn. Det har ingen betydelse om man mäter folatvärdena före eller under graviditeten. Folsyratillskott tas fram till den 12:e graviditetsveckan.

I synnerhet valproat är förknippat med betydande risker för utvecklingsstörning och användning av detta läkemedel ska undvikas om möjligt.

Risken för missbildning i samband med exponering för valproat är betydligt högre (10 %) än den som förknippas med karbamazepin (3,0 %), levatiracetam (3 %) och lamotrigin (3 %). Hittills finns det begränsad information om riskerna för utvecklingsstörningar i samband med epilepsiläkemedel under graviditet, särskilt vad gäller nya läkemedel. Risken för biverkningar verkar också bero på vilken dos som används.

Uppdaterad 11.1.2022