Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter sinustrombos

Om sinustrombosen har orsakat en skada på hjärnan kommer återhämtningen att ta tid och eventuellt kräva rehabilitering. Om ingen skada har uppstått, följer man upp att proppen försvinner.

Sinustrombos är en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård. En till två personer av tjugo omkommer på grund av sinustrombos. När sinustrombos diagnostiseras i tid och behandlingen påbörjas omedelbart återhämtar sig nästan alla bra. Prognosen för återhämtning har förbättrats under de senaste åren, bland annat tack vare att man bättre identifierar sjukdomen, en mer avancerad bilddiagnostisk teknik och mer effektiva behandlingar. 

Den långsiktiga återhämtningen är individuell och beror bland annat på om hjärnvävnaden har skadats till följd av sinustrombosen. Skador på hjärnvävnaden kan yttra sig som fysiska problem, koncentrationssvårigheter och/eller svängningar i humöret eller beteendet. Återhämtningen sker vanligtvis inom de första sex månaderna. På lång sikt tillfrisknar mer än tre av fem personer till att bli symtomfria. Mer än en av fem personer som har insjuknat kan utföra alla sina vanliga sysslor och aktiviteter, men i mindre utsträckning och/eller långsammare än tidigare. Cirka åtta av hundra upplever begränsningar i sina dagliga aktiviteter, men kan fungera självständigt. Ungefär sex av hundra personer kan inte fungera självständigt efter sinustrombos. 

Rehabilitering 

Om du har neurologiska symtom efter din sjukdom följs akutvården vanligtvis av rehabilitering på en rehabiliteringsenhet. Följande experter deltar i rehabiliteringen: 

  • en läkare  

  • en fysioterapeut  

  • en ergoterapeut  

  • en talterapeut  

  • en neuropsykolog  

  • en socialarbetare  

  • företagshälsovården. 

Rehabiliteringen skräddarsys individuellt enligt varje patients behov.  

Uppdaterad 11.9.2023