Gå till sidans innehåll

MS-patientens arbetsförmåga

Man är inte tvungen att berätta om MS för arbetsgivaren men samarbete kan ofta hjälpa att upprätthålla arbetsförmågan.

Upprätthållandet av arbetsförmåga vid MS är individuellt. En del av personerna kan arbeta tills pensionering. Arbetet är en viktig del av livet och det egna jaget. För många är arbetet porten mellan hemmet eller familjens privata sfär och det egna jaget. I bästa fall kan arbetet fungera som en del av rehabiliteringen som upprätthåller fysisk funktionsförmåga. MS är en privat fråga och därför beslutar patienten själv när han eller hon vill berätta för sin chef eller sina arbetskamrater. För att få stöd med att orka arbeta och få förståelse för symtomen måste man dock i något skede berätta åtminstone för en del av arbetsgemenskapen. När man söker jobb är man inte tvungen att berätta om sjukdomen om den inte inverkar på hur man klarar av jobbet i fråga. Man måste dock berätta om sjukdomen på företagshälsovården om man blir tillfrågad om kroniska sjukdomar.

Uppdaterad 11.3.2022