Gå till sidans innehåll

Bilddiagnostisk undersökning vid subaraknoidalblödning (SAB)

De första bilddiagnostiska undersökningarna för SAB-patienter inkluderar en datortomografi av huvudet och en kontraströntgen av hjärnblodkärlen.

Bilddiagnostiska enheten är, som namnet antyder, specialiserad på bilddiagnostisk undersökning av patienter. På enheten utförs bland annat röntgenundersökningar, magnetundersökningar och kateterangiografi av hjärnartärerna.

De första bilddiagnostiska undersökningarna för SAB-patienter på akutmottagningen omfattar datortomografi av huvudet samt kontraströntgenundersökning av hjärnblodkärlen med datortomografi (DT). En thoraxröntgen tas vanligtvis också vid ankomsten till sjukhuset.

Därefter görs olika bilddiagnostiska undersökningar vid behov enligt läkarnas bedömning. Patienter med SAB får vanligtvis flera kontrollbilder tagna under behandlingsperioden, och behovet av dessa varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad och patientens tillstånd.

Uppdaterad 1.2.2021