Gå till sidans innehåll

Övergående cirkulationsstörning i hjärnan, det vill säga TIA (transitorisk ischemisk attack)

En TIA orsakas av en tillfällig blockering av en artär. Symtomen och orsakerna till TIA är desamma som för en hjärninfarkt, även om det inte uppkommer någon permanent skada. Efter en TIA bör du omedelbart uppsöka läkare.

En övergående cirkulationsstörning i hjärnan kallas ofta för TIA. TIA står för transitorisk ischemisk attack, vilket innebär symtom som orsakas av övergående syrebrist. En TIA orsakas av en tillfällig blockering av en hjärnartär, till exempel till följd av ett blodkoagel. Orsakerna är desamma som för en hjärninfarkt, men TIA hinner inte orsaka permanenta skador på hjärnan.

En TIA varar oftast från några minuter till några timmar, men inte mer än 24 timmar.

Symtomen är likadana som vid en hjärninfarkt. Vanliga symtom är övergående svaghet eller domningar i ena armen och/eller benet, hängande mungipa och sluddrigt tal, svårigheter att producera och förstå tal, dubbelseende och/eller balansproblem.

En TIA är ett varningstecken på en ökad risk för hjärninfarkt och bör tas på allvar. Risken för hjärninfarkt är störst under de första två dygnen, vilket är anledningen till att du alltid omgående bör söka läkarvård efter en TIA.

Uppdaterad 4.9.2023