Gå till sidans innehåll

TATU ry

TATU ry anordnar kamratstöd för barn och ungdomar med narkolepsi, samt för deras närstående.

TATU ry är en nationell stödförening för barn och ungdomar (under 30 år) som skadats i en olycka eller som fått en patientskada, samt deras närstående. Barn och ungdomar med narkolepsi kom med i TATU:s verksamhet 2009–2010 efter att de insjuknat i narkolepsi av ett vaccin (läkemedelsskada).

TATU samarbetar med Finlands Narkolepsiförening. Föreningen anordnar kamratstödsverksamhet för drabbade och deras närstående som nationella veckoslutsmöten och i regionala kamratstödsgrupper. TATU utbildar frivilliga och kamratstödspersonal samt erbjuder vägledning och rådgivning.

TATU anordnar följande kurser för barn och ungdomar med narkolepsi samtnärstående:

  • Familjekurs för personer under 18 år som insjuknat i narkolepsi

  • Vad gör du efter grundskolan?-kursen för barn i högstadiet

  • Min riktning-kursen för unga vuxna

Uppdaterad 25.1.2024