Gå till sidans innehåll

Epilepsiläkemedel och graviditet

Oftast är det inte förnuftigt eller möjligt att avsluta läkemedelsbehandlingen hos kvinnor med epilepsi. Långvariga anfall eller olyckor i samband med anfall kan skada fostret.

Symtomatisk epilepsi måste också behandlas under graviditeten. Syftet är att välja det lämpligaste läkemedlet eller den lämpligaste kombinationen av läkemedel för kvinnans epilepsi under graviditeten. Om möjligt används medicineringen som enda läkemedel och med den lägsta dosen som håller anfallen borta.

Långverkande läkemedelspreparat är sannolikt säkrare under graviditeten än kortverkande läkemedel, även om det inte finns några direkta bevis för detta. En behandling utan biverkningar, dvs. lägsta möjliga effektiva dagliga dos, bör uppnås genom användning av långverkande preparat.

Medicineringen ändras vanligtvis inte under graviditeten, såvida inte anfallskontrollen förvärras. Under graviditeten, särskilt under den sista trimestern, kan läkemedelshalterna sjunka. För vissa läkemedelssubstanser behöver detta dock inte nödvändigtvis leda till en försämring av behandlingen.

Under graviditeten kan det dock vara nödvändigt att höja läkemedelsdosen på grund av anfall eller ibland på grund av att läkemedelshalterna minskar. Särskilt för lamotrigin kan den minskade koncentrationen vara betydande och lamotrigindosen kan behöva höjas. Om läkemedelsdosen har höjts under graviditeten ska den fortsatta medicineringen utvärderas efter förlossningen och vid behov ska dosen återgå till nivån som föregick graviditeten.

Uppdaterad 20.12.2021