Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av kataplexi vid narkolepsi

I behandlingen av kataplexi används bland annat antidepressiva medel, trots att inte finns någon depression. Natriumoxybat är ofta den mest effektiva behandlingen för kataplexi.

Läkemedelsbehandlingen av kataplexi väljs alltid individuellt. Oftast fungerar behandlingen bra. Ibland kan läkemedlens biverkningar förhindra deras användning.

Natriumoxybat är ett läkemedel som endast är avsett för behandling av narkolepsi. Det är en lösning som tas i två doser: strax före man går och lägger sig och 2,5–4 timmar efter att ha personen somnat. Det är det enda läkemedlet som bevisligen har en inverkan på en oenhetlig nattsömn. Det höjer vakenheten och minskar kataplexi, hallucinationer vid insomning och uppvaknandet, samt sömnförlamning.

Venlafaxin har ingen officiell indikation för behandlingen av narkolepsi, men den praktiska erfarenheten har visat att det även vid låga doser är mycket effektivt mot kataplexi. Venlafaxin är ett antidepressivt medel som påverkar ämnesomsättningen i serotoninet och noradrenalinet.

Även andra preparat, särskilt serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som används som antidepressiva läkemedel har använts för att behandla kataplexi, även om detinte finns någon officiell indikation för dessa heller.

Uppdaterad 25.1.2024