Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av subaraknoidalblödning (SAV)

Om man misstänker att patienten har SAB bekräftas diagnosen genom en datortomografi av huvudet, som visar blod i subaraknoidalrummet.

Själva blödningen, det vill säga det brustna aneurysmet, verifieras genom en kontrastundersökning av hjärnartärerna, vilket vanligtvis görs efter datortomografin av huvudet. Om det har gått mer än 6 timmar sedan den misstänkta blödningen och datortomografin av huvudet inte tydligt visar blod runt hjärnan, är ett hjärn-ryggmärgsvätskeprov ofta nödvändigt vid en misstänkt blödning.

När diagnosen SAB har bekräftats transporteras patienten till en neurokirurgisk enhet på ett universitetssjukhus (HUS, KYS, OYS, TAYS, ÅUCS). På akutmottagningen på universitetssjukhuset bedömer den som dejourerar inom neurokirurgi och/eller neurologi patientens tillstånd tillsammans med anestesiologen och vårdpersonalen. Avbildningen av hjärnblodkärlen för att diagnostisera ett hjärnaneurysm utförs ofta på ett universitetssjukhus, även om själva SAB skulle ha diagnostiseras på ett central- eller regionsjukhus.

Uppdaterad 1.2.2021