Gå till sidans innehåll

Intensivvård av patient som drabbats av en subaraknoidalblödning

En patient med SAB överförs ofta från akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen.

På intensivvårds- och övervakningsavdelningen, liksom på akutmottagningen, finns alltid en sjukskötare nära patienten. Sjukskötarna ser till att patienten får god smärtmedicinering, medicinering mot illamående och blodtrycksmedicinering. Sjukskötarna övervakar och behandlar patientens blodcirkulation, andning och följer upp patientens allmäntillstånd och medvetandegrad.

Efter att intensivvården har inletts börjar man planera behandlingen för att stänga av det brustna hjärnaneurysmet. Att stänga och isolera det brustna aneurysmet från blodomloppet är viktigt för att förhindra att det uppkommer en ny bristning. En ny bristning är ofta farligare än den primära bristningen, och upp till 90 procent av de aneurysm som har brustit en gång kommer att brista igen inom det första året om aneurysmet inte stängs. Man strävar efter att behandla aneurysmet inom 1–3 dagar efter att det har brustit.

Behandlingsalternativen omfattar mikrokirurgisk behandling eller intravenös, det vill säga endovaskulär behandling. Patientens allmäntillstånd och ålder, liksom det brustna aneurysmets lokalisering och form, är viktiga faktorer som påverkar valet av behandlingsalternativ.

Uppdaterad 1.2.2021