Gå till sidans innehåll

Beskrivning av epilepsianfall

En korrekt beskrivning av anfallet ligger till grund för diagnosen. Elektroencefalografi och bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan används för att underlätta diagnosen.

Den egna beskrivningen av anfallet är viktig hos personer som haft ett epilepsianfall. Det är särskilt viktigt att veta om personen har några symtom eller förnimmelser som kan föregå anfallet. Patientens egna beskrivning av anfallet kan dock vara osäker, eftersom anfallen ofta åtföljs av grumligt medvetande och minnesavbrott. Det är därför mycket viktigt att ha en vittnesbeskrivning av anfallet, dess inledande symtom, symtomen under anfallet och eventuella eftersymtom.

Både personen som upplevde anfallet och vittnet kan med egna ord beskriva vad som hände under anfallet. Det är bra för läkaren att veta om personen har något av följande:

  • rörelsesymtom, till exempel ryckningar eller stelhet i ansiktet, extremiteterna eller kroppen

  • sensoriska symtom, till exempel lukt-, smak-, syn- eller hörselsymtom

  • autonoma symtom såsom rodnad eller blekhet, hjärtklappningar eller förändringar i pupillernas storlek

  • grumligt medvetande

  • om det har förekommit flera anfall är det viktigt att veta om de alltid är likadana eller olika.

Om anfallen återkommer kan videoklipp som tagits med mobiltelefonen i hemmet också vara till nytta vid diagnostiseringen.

Uppdaterad 11.1.2022