Gå till sidans innehåll

Narkolepsi och militärtjänstgöring

När det gäller militärtjänstgöring ska beslut gällande personer med narkolepsi fattas individuellt.

Många ungdomar vill utföra militärtjänst, men erfarenheterna från många människor med narkolepsi har visat att det kan vara utmanande. En person med narkolepsi med milda symtom kan utföra militärtjänst, men man bör observera att vakandet och en oregelbunden dygnsrytm kan förvärra tröttheten dagtid och exempelvis påverka uppmärksamheten. Under militärtjänstgöringen kan utmaningarna med uppmärksamheten också vara förknippade med säkerhetsrisker. Om du är tveksam om militärtjänstgöringen, kan det vara förnuftigt att ansöka om befrielse från tjänstgöring under fredstid.

Om symtomen på narkolepsi är lindriga och en militärtjänstgöring inte är utesluten, är tjänstgöringsklassen som regel B. Annars är det fråga om befrielse från tjänstgöring under fredstid. Tjänstebehörighetsklassen fastställs vid uppbådsgranskningen. Vid behov kan den behandlande neurologen ta skild ståndpunkt om detta.

Uppdaterad 25.1.2024