Gå till sidans innehåll

Endovaskulär behandling av brustet aneurysm i hjärnan

Ett brustet hjärnaneurysm kan behandlas antingen kirurgiskt eller med ett intravenöst ingrepp.

Vid ett intravenöst ingrepp behandlas ett hjärnaneurysm antingen med coils (metalltråd), en stent (nätrör), en flödesavledare (ett tätt nätrör, dvs. flow diverter för att styra blodflödet) eller en kombination av dessa. Syftet är detsamma oavsett teknik, dvs. att helt stänga av aneurysmet i hjärnan, dvs. att isolera det från den normala blodcirkulationen.

Punktionsområdet (ljumsken eller handleden) förbereds i behandlingsrummet genom att man rakar bort håret och desinficerar hudområdet. Hudområdet bedövas och en nål förs in i artären. Instrumenten (katetrarna) förs sedan in i artären. Katetrarna förs in längs blodkärlen till hjärnartärerna.

I slutet av ingreppet försluts punktionsstället med ett lämpligt instrument för förslutning. Endovaskulär behandling är ofta ett lättare behandlingsalternativ för patienten än kirurgisk behandling. Å andra sidan finns det en större risk att man inte lyckas stänga 100 procent av aneurysmet med endovaskulär behandling än med kirurgisk behandling. Efter det endovaskulära ingreppet flyttas patienten till intensivvårdsavdelningen för fortsatt vård.

Uppdaterad 1.2.2021