Gå till sidans innehåll

Anvisning för uppföljning vid hjärnskakning och lindrig hjärnskada

Syftet med uppföljningsanvisningarna är att identifiera sällsynta allvarliga efterverkningar efter den första uppföljningen.

Anvisningen baseras på God medicinsk praxis-rekommendationen för Hjärnskador (2017). Du kan öppna den utskrivbara versionen av anvisningen längst ned på sidan.

Skriftlig anvisning:

Du har undersökts och/eller övervakats på grund av en huvudskada eller hjärnskakning. Du konstaterades inte ha någon betydande hjärnskada, så utskrivningen ansågs säker.

En hjärnskakning kan tillfälligt orsaka följande symtom:

 • måttlig huvudvärk

 • illamående

 • yrsel

 • lindriga minnesvårigheter

 • lindriga koncentrationssvårigheter

 • känslighet för psykisk och fysisk belastning

 • onormal trötthet

Dessa symtom är vanliga under de första dagarna efter skadan. De försvinner vanligtvis av sig själva, men hos vissa personer kan de hålla i sig i några veckor. Om symtomen inte förbättras eller kvarstår över en månad ska du kontakta en läkare, som kan remittera dig till en poliklinik för hjärnskador vid ett universitets- eller centralsjukhus för en specialistbedömning.

Du måste vara tillsammans med en vuxen och nykter närstående person under de första 24 timmarna efter skadan.

Du bör väckas minst två gånger under natten för att kontrollera att din medvetandegrad är normal. När du väcks upp måste du se till att du vaknar ordentligt och svarar förnuftigt på frågor.

Vi rekommenderar att du undviker följande saker tills alla symptom har försvunnit:

 • att köra bil

 • att använda alkohol och andra rusmedel

 • att vaka på ett avvikande sätt

 • att titta på TV under långa perioder och spela datorspel

 • kraftig fysisk ansträngning, särskilt om det finns risk för en ny huvudskada

Vi rekommenderar inte heller långvarigt TV-tittande, läsning eller spelande av dator- och videospel, eftersom de kan förvärra huvudvärken och de andra symtomen.

Du kan använda receptfria smärtstillande läkemedel (till exempel paracetamol) mot huvudvärk.

Din läkare kan ordinera en kort sjukledighet om dina symtom påverkar ditt arbete.

Visa också denna anvisning till dina närstående. Ibland kan även en lindrig skada orsaka förändringar i din funktionsförmåga som du kanske inte märker eller är medveten om.

Det är ovanligt att allvarliga följder utvecklas efter en hjärnskakning. Kontakta dock omedelbart akutmottagningen för att bedöma situationen om följande symtom uppstår:

 • förvärrad svår huvudvärk

 • upprepade kräkningar

 • ökad dåsighet eller sänkt medvetandegrad (man lyckas inte väcka dig)

 • svaghet eller klumpighet i extremiteterna på ena sidan

Ibland blir symtomen långvariga även efter en lindrig hjärnskada. Ett av de vanligaste symptomen är huvudvärk, som vanligtvis orsakas av att det har uppkommit en försträckning i musklerna i nack- och axelområdet. Huvudvärken lindras med tiden. Ibland kan dock koncentrations- och prestationssvårigheterna eller till exempel den onormala tröttheten bli långvariga. Då behövs fortsatta undersökningar.

Om du misstänker att dina symtom beror på en tidigare hjärnskada ska du be din läkare om en remiss till en klinik för hjärnskador. Där får du träffa en neurolog som bedömer situationen och ordnar eventuella fortsatta undersökningar.

Uppdaterad 24.1.2024