Gå till sidans innehåll

Första hjälpen vid epilepsianfall med medvetslöshet och kramper (tonisk-kloniska anfall)

Personen förlorar medvetandet, kroppen stelnar. Tungan kan bli mellan tänderna. Efter att patienten stelnat åtföljs det av ryckningar och kramper. Fradga kan komma ut från munnen. Efter anfallet kan patienten somna.

  1. Håll dig lugn. Vem som helst kan hjälpa någon som har fått ett epileptiskt anfall. Att ge första hjälpen kräver inga särskilda kunskaper.

  2. Försök inte förhindra kramprörelserna, men se till att personen inte slår i huvudet (sätt något mjukt under huvudet) eller skadar sig på annat sätt. Krampen tar i regel endast 1–2 minuter.

  3. Stoppa inte in något i munnen, eftersom det gör det svårt att andas.

  4. Vänd personen i sidoläge så snart kramperna avtar. Detta håller luftvägarna öppna och gör att eventuellt sekret kan rinna ut ur munnen.

  5. Se till att personen kan andas obehindrat och att du känner luftflödet.

  6. Ring nödnumret om en person med epilepsi får ett anfall som varar i mer än 5 minuter eller om anfallet förnyas innan personen har återhämtat sig från det föregående anfallet. Om du inte vet om en person har epilepsi, ring 112 efter att du har gett första hjälpen.

  7. Se till att personen inte har skadat sig och har återhämtat sig ordentligt, svarar på frågor och vet vart hen ska ta vägen innan du lämnar personen. Ring nödnumret om personen andas dåligt, inte återhämtar sig eller skadas under anfallet.

Ring nödnumret om personen har skadats under anfallet. Om du inte är säker på vad du ska göra, ring 112.

Uppdaterad 11.1.2022