Gå till sidans innehåll

Behandling av läkemedelsinducerad huvudvärk

Riklig och långvarig användning av smärtstillande läkemedel kan förvärra huvudvärken. Behandlingen av läkemedelsutlöst huvudvärk går ut på att minska användningen av smärtstillande läkemedel.

Hur behandlas läkemedelsinducerad huvudvärk?

Det enda sättet att behandla läkemedelsutlöst huvudvärk är att minska användningen av smärtstillande läkemedel. Om huvudvärken behandlas med enbart antiinflammatoriska läkemedel och paracetamol bör användningen minskas till mindre än 15 dagar per månad. Om triptaner eller mer än ett anfallsläkemedel används, bör användningen begränsas till mindre än 10 dagar per månad.

Ofta, särskilt om man redan har misslyckats med att minska användningen av smärtstillande läkemedel och triptaner, kan man bryta huvudvärkscirkeln genom att helt sluta använda smärtstillande läkemedel och triptaner, t.ex. under två månader. Man börjar istället med förebyggande läkemedel mot huvudvärk. Abstinenssymtom, såsom tillfälligt tilltagande huvudvärk, illamående och sömnlöshet, förekommer hos vissa personer. Vid behov kan metoklopramid användas för att behandla illamående och, vid behov, en liten dos av det psykosläkemedlet levomepromazin 5–25 mg eller kvetiapin 25–100 mg på kvällen för att behandla sömnlöshet.

En överdriven användning av triptaner eller smärtstillande läkemedel kan avslutas på en gång eller gradvis, så att den månatliga användningen minskar mot målet på nio dagar per månad. Forskning visar att snabba förändringar hjälper snabbare och lättare, men målet kan uppnås på båda sätten. Anteckna vilka anfallsläkemedel du tar (huvudvärksdagbok).

Vid läkemedelsavvänjning brukar man till en början få huvudvärk, illamående, ångest och sömnproblem när man slutar använda ett läkemedel. Studier visar att abstinenssymtomen varar i genomsnitt 2–10 dagar. Den övergripande huvudvärkssituationen kan bedömas först efter 2–3 månader. Vanligtvis har huvudvärken då lindrats tydligt och antalet dagar med huvudvärk kan till och med ha halverats. Ibland förekommer dagliga eller nästan dagliga kroniska migränanfall fortfarande trots avvänjningen från av smärtstillande läkemedel och triptaner. Det går dock inte att gå tillbaka till den tidigare rikliga användningen av anfallsläkemedel, och det lönar sig att fortsätta med användningen av förebyggande läkemedel och en begränsad användning av anfallsläkemedel. Smärtbanornas känslighet kommer att minska och huvudvärken kommer att lindras med tiden. För vissa tar det längre tid.

Vid avvänjning från smärtstillande läkemedel strävar man vanligtvis efter att sluta med alla smärtstillande läkemedel och triptaner, eller att hålla sig till en maximal användning på 9 dagar per månad. Den förebyggande medicinering mot huvudvärk kan påbörjas under eller efter avvänjningen. Studier har visat att avvänjningen från smärtstillande läkemedel är mer framgångsrik om man samtidigt använder förebyggande läkemedel mot huvudvärk.

För sömnlöshet under avvänjningen kan man använda en låg dos av ett läkemedel från psykosgruppen (levomepromazin 5–25 mg eller kvetiapin 25–100 mg). Dessa bidrar också till en framgångsrik avvänjning.

Under och efter avvänjningen från smärtstillande läkemedel är det bra att också komma ihåg icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder och använda dem. Läs mer i följande länk:

Efter avvänjningen är det troligt att den ursprungliga huvudvärken, såsom spänningshuvudvärken eller migrän, förekommer då och då. I allmänhet rekommenderas inte längre användning av det anfallsläkemedel som har orsakat läkemedelsutlöst huvudvärk. Om man t.ex. har använt för mycket sumatriptan kan man försiktigt börja använda en annan triptan i stället, men inte lika ofta. Läkemedelsutlöst huvudvärk tenderar dock att återkomma lätt, och därför lönar det sig att anteckna de smärtstillande läkemedel och triptaner man tar i en huvudvärksdagbok för att kunna följa de säkra gränserna för anfallsläkemedel. Att regelbundet ta förebyggande läkemedel är ett bättre alternativ för behandling av huvudvärk.

Om man har tagit smärtstillande läkemedel varje dag eller nästan varje dag i mer än 3 månader är det troligt att man får läkemedelsutlöst huvudvärk. Huvudvärken blir inte bättre med denna typ av behandling, utan blir kronisk och då fungerar inte ens förebyggande läkemedel. En riklig och långvarig användning av smärtstillande läkemedel kan också skada levern eller njurarna.

Uppdaterad 7.1.2022