Gå till sidans innehåll

Fysioterapi efter hjärntumöroperation

Fysioterapi är en viktig del av behandlingen av en patient med hjärntumör. Syftet med fysioterapin är att tillhandahålla en rehabilitering som stöder rörligheten och främjar funktionsförmågan.

Fysioterapi för hjärntumörpatienter fokuserar på att reda ut patientens symtom, rörlighet och funktionsförmåga. När rehabiliteringsprocessen fortskrider strävar man efter att stödja patientens självständighet med hjälp av övningar. Behovet av fysioterapi bedöms av ett multidisciplinärt team som består av en läkare, sjukskötare och en fysioterapeut. En hjärnrelaterad sjukdom kan leda till att balansen blir sämre. Det är inte nödvändigt att vara stilla på grund av ostadig balans, även sittande främjar återhämtningen.

På vårdavdelningen fortskrider rehabiliteringen enligt patientens mående. Målet är att kombinera rehabiliteringen med patientens dagliga aktiviteter och att aktivera patienten att fungera så självständigt som möjligt. Även under sjukhusvistelsen är det viktigt att röra på sig tillräckligt, eftersom rikligt sängliggande försämrar avsevärt den allmänna konditionen och muskelstyrkan samt ökar risken för bland annat trycksår och lunginfektioner.

Fysioterapeuten bedömer och vägleder patientens rörelser

Rörelseövningarna påbörjas tillsammans med vårdpersonalen. När det är säkert att röra sig kan patienten röra sig på egen hand. Det eventuella behovet av ett hjälpmedel bedöms tillsammans med patienten och man övar på att använda hjälpmedlet. Efter utskrivningen kan du låna de nödvändiga hjälpmedlen från hjälpmedelsutlåningen på din bostadsort.

Återhämtningen sker gradvis och varierar individuellt

Under konvalescenstiden och efter utskrivningen är det viktigt att du rör på dig efter ditt mående, men till en början bör du undvika kraftig fysisk ansträngning. Utomhusaktiviteter och lättare hushållssysslor är bra för återhämtningen. Det är värt att komma ihåg att du kan vara tröttare under konvalescenstiden, så det är bra att dela upp dina aktiviteter över dagen. Vila är också en del av rehabiliteringen. För att främja självständighet och rörlighet bör vardagen vara rehabiliterande. I det här fallet är stödet från dina anhöriga också viktigt.

Uppdaterad 3.8.2021