Gå till sidans innehåll

Ekonomisk anpassning vid MS

När MS medför ett behov av ekonomiskt stöd eller annat stöd får du mer information hos FPA, Finlands Neuroförbunds (Neuroliitto) rådgivning och din egen vårdenhet.

MS kräver också ekonomisk anpassning. Allt efter som sjukdomen framskrider kan det uppstå kostnader och behov av olika tjänster till exempel i fråga om läkemedelsbehandling, boende, bostadens tillgänglighet och boendetjänster, sjukvård och rehabilitering, behovet av att röra på sig, studier, sysselsättning och arbetsoförmåga. Vid behov kan långtidssjuka få både bidrag och skattelättnader för att de ska kunna klara sig på egen hand och upprätthålla livskvaliteten. Det gör det möjligt att bekosta utomstående vård och på så sätt förbättra möjligheten för en patient att klara sig själv och även livskvaliteten.

Socialarbetaren vid sjukhuset eller hälsovårdscentralen ger kostnadsfritt råd och hjälp i frågor kring sociala förmåner och socialtjänster. Du hittar information och råd om förmånerna även direkt på FPA:s webbplats eller via Finlands Neuroförbund. Mer information om olika slags boendestöd fås hos kommunens socialväsende. I praktiska frågor får du även hjälp av sjukskötaren och rehabiliteringshandledaren vid din egen neurologiska enhet.

Du kan få FPA:s ersättning för läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet vid MS och som du tar själv oralt eller som injektioner. De flesta läkemedlen för MS omfattas av specialersättningen. För att få specialersättningen behöver du ett B-utlåtande av din behandlande läkare som lämnas till FPA för handläggning. FPA:s beslut om ersättning måste finnas innan läkemedlet köps på apoteket.

Uppdaterad 11.3.2022