Gå till sidans innehåll

Vad är sällsynt epilepsi?

Vissa epilepsier hör till sällsynta sjukdomar. Ett enskilt svårt epilepsisyndrom räknas som sällsynt epilepsi när det förekommer hos en person på 2 000 eller färre.

Det finns åtminstone cirka 30 kända sällsynta epilepsisyndrom. Därtill finns det 160 kända sällsynta sjukdomar där epilepsi är ett betydande symtom. Kända orsaker till sällsynta epilepsier inkluderar utvecklingsstörningar i hjärnan, hjärnskador av olika orsaker eller kromosomavvikelser och genetiska avvikelser, inklusive flera sjukdomar av finskt ursprung. Diagnostiseringen av sällsynta epilepsier blir allt mer specifik i takt med att den genetiska forskningen och de bilddiagnostiska undersökningarna av hjärnan utvecklas. Detta har lett till att allt fler sällsynta epilepsier identifieras som orsaken till epilepsi.

Uppdaterad 11.1.2022