Gå till sidans innehåll

Kamratstöd vid demenssjukdom

Kamratstöd är den viktigaste formen av hjälp och stöd för många personer med demenssjukdom och deras närstående. ​

I sin enklaste form innebär det att människor i en liknande situation delar med sig av sina erfarenheter. Kamratstöd kan erhållas och ges på många olika sätt: en-till-en, i grupper eller nätverk, ansikte mot ansikte, per telefon eller online.

Om demenssjukdomen har förändrat det sociala nätverket ökar behovet av att bli hörd och att dela med sig av erfarenheter. En kamratstödsgrupp handlar inte nödvändigtvis om att hitta en lösning på problem och utmanande situationer, utan om att få utlopp för sina känslor och komma till rätta med situationen. I en förtroendegivande atmosfär kan du bearbeta svåra känslor som skam, otillräcklighet och svårigheten att släppa taget.

Minnesföreningar och andra organisationer har kamrataktiviteter där människor kan dela med sig av sina erfarenheter till andra drabbade och närstående. Ofta träffas närståendevårdarna i sin egen grupp och demenssjuka personer i sin egen. Detta gör det möjligt för båda att arbeta med frågor utifrån sitt eget perspektiv med sina kamrater.

Många kamratgrupper verkar nu också online och via sociala medier. En person med en demenssjukdom kan också vara en handledare eller biträdande handledare för en grupp eller hobbyverksamhet. De kan också fungera som erfarenhetsexperter och besöka olika människor för att berätta om sin sjukdom och hur den har påverkat deras liv. För mer information om hur du blir erfarenhetsexpert, kontakta din närmaste minnesförening.

Kamratstöd online

Det finns olika grupper på Facebook för insjuknade och deras närstående. Minnesförbundet driver till exempel grupper som ”Työikäiset muistidiagnoosin saaneet”, som är en kamratgrupp för personer i arbetsför ålder (under 65 år) som har diagnostiserats med en demenssjukdom. I gruppen kan du diskutera frågor som är viktiga för dig och dina gruppmedlemmar, ordet är fritt. ”Kun isä unohti” är en grupp för unga i åldern 13–35 år med en närstående som har en demenssjukdom. Gruppen kan diskutera såväl demenssjukdomen, vardagslivet och utmaningar.

Tukinets-diskussionsforumet erbjuder en plattform för utbyte av erfarenheter med andra i en liknande situation. Tukinets diskussionsområde om minne och demenssjukdomar är en plats där man kan prata om minnesstörningar och demenssjukdomar och dela erfarenheter av att leva med en demenssjukdom. Plattformen har särskilda diskussionsområden för både drabbade och deras närstående.

Vertaislinja-stödtelefonen erbjuder ett lyssnande öra för närståendevårdares dagliga situationer kvällstid på numret 0800 9 6000 (avgiftsfritt). Samtalen tas emot av en erfarna och utbildade närståendevårdare.

Uppdaterad 23.1.2023