Gå till sidans innehåll

Narkolepsi, preventivmedel, graviditet och förlossning

Narkolepsi är inget hinder för att bilda familj och få barn.

Preventivmedel

Modafinil kan minska effekten av kombinations-p-piller, så man rekommenderar att man dessutom använder ett annat preventivmedel samtidigt och fortsätter i ytterligare två månader efter att användningen av modafinil avslutats. En bra preventivmetod för kvinnor med centralstimulerande medicinering är koppar- eller hormonspiral.

Graviditet

Om du vill bli gravid är det bra att informera den behandlande läkaren i tid, så att medicineringen kan planeras med tanke på graviditeten. De stimulerande läkemedel (modafinil, metylfenidat) och natriumoxybat som används för att behandla trötthet dagtid är skadliga för fostret. Ovanstående stimulerande läkemedel rekommenderas inte under graviditeten. Dessa läkemedel utsöndras också ut i modersmjölken och rekommenderas därför inte heller att användas under amning.

I behandlingen av kataplexi kan man varsamt använda venlafaxin under graviditet och amning. Graviditeten i sig orsakar ofta ökad trötthet och utmattning. Det är skäl att undersöka och behandla andra orsaker än narkolepsi, t.ex. sänkt hemoglobin på grund av järnbrist eller hypotyreos via mödravårdscentralen.

Förlossning

Förlossningen sker som hos friska människor. Den ökade tendensen att somna kan faktiskt göra det lättare att samla krafter med hjälp av korta tupplurar när man föder.

Uppdaterad 25.1.2024