Gå till sidans innehåll

Om behandling av hjärntumörer

Behandlingsbeslut för hjärntumörer diskuteras mellan flera läkare och alltid från fall till fall. Behandlingen och behandlingsalternativen diskuteras alltid i samråd med patienten.

Hjärntumörer är en mycket varierande grupp av sjukdomar, vars känslighet för olika behandlingar varierar stort. Ofta är mikrokirurgiskt avlägsnande en tillräcklig behandling. Ibland räcker det med uppföljning av hjärntumören. För andra tumörer är det dock känt att sjukdomsförloppet bör behandlas med strålbehandling eller cytostatikabehandling utöver operation. Det är vanligt att neurokirurgen, onkologen (specialist på strålbehandling och cancersjukdomar), neuropatologen och neuroradiologen diskuterar varje behandlingsbeslut antingen från fall till fall eller vid regelbundna möten.

Faktorer som påverkar behandlingsbeslutet kan delas in i tumörrelaterade och patientrelaterade.

Faktorer som hör samman med hjärntumörer

  • Kvaliteten på utgångsvävnaden

  • Tillväxtsätt: begränsat eller invasivt

  • Tillväxthastighet

  • Lokalisering

  • Tumören som blivit kvar efter operationen

Faktorer som hör samman med patienten

  • Patientens egen vilja och ork

  • Ålder: behandlingen får inte bli alltför betungande när det gäller biverkningar eller praktiska arrangemang

  • Kondition

  • Övriga sjukdomar

Uppdaterad 3.8.2021