Gå till sidans innehåll

Stödpersoner och kamratstöd efter en stroke

Med hjälp av stödpersoner är det lättare att anpassa sig till livet efter att man har insjuknat. Kamratstöd, det vill säga stöd från andra människor som har upplevt samma sjukdom ger förståelse i många situationer.

Att drabbas av en stroke kan leda till förändringar i vardagen. Det finns strokeskötare på hälsocentralerna som kan hjälpa till med anpassning och praktiska arrangemang. Hjärnförbundet är en nationell organisation som stöder personer som haft en stroke och deras närstående på många sätt. Hjärnförbundet har också mycket lokal verksamhet.

Stöd från vårdpersonalen behövs ofta även efter hemkomsten 

Efter akutvården och rehabiliteringen åker du hem. Hemmet och vardagen medför sina egna utmaningar, och de kan överraska dig, även om du så att säga har haft det lätt. Välfärdsområdena har sina egna uppföljningssystem, men det är viktigt att veta vem du ska kontakta efter utskrivningen om något bekymrar dig eller medför utmaningar i vardagen. Detta är ofta en kontaktperson efter en stroke, det vill säga en sjukskötare eller terapeut. Vid utskrivningen, fråga vem du kan kontakta och be om deras kontaktuppgifter. 

Kurser och rehabiliteringskurser 

Alla personer som har haft en stroke har möjlighet att ansöka om STEA-finansierade kamratkurser och FPA-finansierade rehabiliteringskurser några månader efter insjuknandet. 

Kamratstöd 

Många känner sig ensamma och förvirrade efter insjuknandet. Andra som har haft samma erfarenhet kan hjälpa till, och på många orter finns det strokeföreningar eller regionala klubbar. Det finns mer information på Hjärnförbundets webbplats. 

Uppdaterad 4.9.2023