Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringskurser och kamratstöd för närståendevårdare till demenssjuka personer

FPA ordnar kostnadsfria rehabiliteringskurser för närståendevårdare. Föreningarna ger kamratstöd till de närstående.

Rehabiliteringskurser för närståendevårdare

FPA ordnar kostnadsfria rehabiliteringskurser för närståendevårdare. Du kan ansöka till kursen om du dagligen tar hand om en anhörig eller närstående och din funktionsförmåga riskerar att försämras på grund av sjukdom eller påfrestningarna av din roll som närståendevårdare, eller om du har symtom på utbrändhet som hotar din förmåga att fungera som närståendevårdare. Du kan ansöka till kursen även om du inte är en "officiell" närståendevårdare och inte har ett vårdavtal med kommunen. Du kan också ansöka om rehabilitering på nytt om det hjälper dig att orka.

Kurser för närståendevårdare ordnas antingen som individuella kurser eller som parkurser. I parkurser deltar närståendevårdarna och de som vårdas tillsammans. Programmet för individuella kurser och parkurser bestäms av deltagarnas behov och mål. Ett skriftligt kursprogram upprättas för deltagarna, och även för dem som vårdas vid parkurserna. De flesta aktiviteterna sker i grupp.

Kamratstöd från närstående

Lokala minnesföreningar och föreningar för närståendevård organiserar också kamratstödsaktiviteter för närstående. Kamratstöd kan vara viktigt och kan hjälpa dig att orka i vardagen. I en kamratstödsgrupp omges du av människor som delar liknande utmaningar med dig. En kamratstödsgrupp kan också hjälpa dig att lära dig mer om hur andra har klarat av sin vardag.

Uppdaterad 23.1.2023